องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทกา สุจริยา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน